Des del nostre centre volem ajudar-te a que puguis aconseguir aquest fill que tant desitges.  Treballem diferents tècniques per aconseguir-ho i ens adaptem al teu cas concret per veure quin mètode és el més aconsellable en el teu cas. El nostre equip opta pel tracte personalitzat, estudiant el teu cas concret i les teves característiques específiques perquè considerem que aquesta és la millor manera de que els nostres pacients aconsegueixin ser pares.

Aquest procés es pot fer mitjançant diferents tècniques segons cada cas. Per aquelles persones que volen un tipus de mètode més natural es poden orientar cap a tècniques d’ecofertilitat. En els casos en que no es pugui optar per aquests mètodes podem realitzar tècniques més complexes com la inseminació artificial.

Aquestes tècniques es poden aplicar tant en parelles heterosexuals, parelles homosexuals de dues dones com en dones soles.


La inseminació uterina (IIU) és un mètode de Reproducció Assistida que consisteix en la introducció per mitjà d’una cànula apropiada, d’una quantitat d’espermatozoides a l’interior de l’úter. Aquests espermatozoides prèviament han sigut seleccionats i madurats. Es realitza de forma sincronitzada amb l’ovulació de la dona.

Quan està indicada?
 • Quan el cèrvix o el moc vaginal pot ser una barrera que impedeix l’accés als espermatozoides a l’interior de l’úter.
 • Quan el nombre o la mobilitat dels espermatozoides disminueix però encara es disposa d’una quantitat suficient de mòbils totals per tenir garanties d’èxit.
 • Quan existeix una disfunció sexual que impossibilita o dificulta el coit.
 • En casos d’esterilitat de causa desconeguda, abans de récorrer a la Fertilització in Vitro (F.I.V.).

Aspectes masculins
 • La inseminació es realitza amb semen de la parella o conjugal (IAC) sempre que sigui possible.
 • En el cas excepcional de parelles serodiscordants (home HIV positiu) es sotmet el semen a rentats i a estudis de PCR per descartar la presència de virus.
 • Quan no es pot utilitzar semen de la parella es possible la inseminació amb semen de donant (IAD). Això es dóna en els següents casos:
  • El nombre d’espermatozoides és inferior al necessari per IAC i no es vol optar per una FIV.
  • No es poden obtenir espermatozoides de l’home.
  • L’home és portador de malalties transmissibles per el semen i aquestes no es poden descartar mitjançant tècniques de rentat de semen i estudi de PCR o bé no es desitja utilitzar tals tècniques.

Aspectes femenins
 • És precís un funcionament ovàric acceptable. Els percentatges d’embaràs són baixos en dones de més de 38 anys.
 • No han d’existir malformacions o cicatrius que impedeixin la inseminació. Les trompes uterines han de ser permeables. Aquesta permeabilitat pot comprovar-se mitjançant una prova anomenada histerosalpingografia (HSG) que permet visualitzar el contorn de la cavitat uterina i les trompes de Falopi.