Com afecta el Covid a altres malalties com el Xarampió?

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

CONTINUEM AMB EL COVID, PERO VIGILEM QUE POT VENIR EL XARAMPIÓ

El Covid persisteix i els casos en el món van augmentant superant el màxim cada dia. Entre nosaltres hi tornen a haver més casos que fa un mes, desmentint les profecies de que podríem estar tranquils fins a una suposada onada a la tardor. Els responsables de les polítiques de salut sembla que no han après cap lliçó de l’experiència passada i actual nostra i dels altres països.

El Covid és permanent. Per tant, cal viure amb aquest risc prenent mesures intel·ligents a mig termini –no únicament sobre la marxa, sabent que hi haurà infectats i morts. La situació de desgavell sanitari que comporta el Covid, suspenent molts controls i revisions que no són urgents, però si necessàries per mantenir la salut a mig i llarg termini, comportarà, i de fet ja comporta, moltes més morts que la mateixa malaltia. Al Regne Unit calculaven que les morts per càncers no diagnosticats ni tractats a temps, a causa del tancament de serveis sanitaris pel Covid, superaven de llarg les morts directes pel Covid. Al mateix passa amb altres malalties cardiovasculars i patologies cròniques.

Un grup especial de malalties és el de les infeccioses, com ho és el mateix Covid. Quines noves epidèmies ens poden afectar en el futur si no vigilem? Una que té molts números és el Xarampió.

Que passa amb el Xarampió:

 • El nombre de morts per Xarampió va passar de 110.000 el 2017 a 142.000 el 2018. No tenim encara dades de la mortalitat del 2019, però en els primers […]

Situació del Covid-19 a 23 de juny

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

HI HAURÀ REBROT DE CORONAVIRUS A LA TARDOR

És el que diu la propaganda. Molta de la despesa per combatre el Covid no és en material sanitari ni en respiradors o medicaments, sinó en propaganda.

La propaganda té l’objectiu d’augmentar el consum i fomentar el turisme els mesos d’estiu; tot per evitar que l’economia caigui més. La idea és que podem estar tranquils durant 3 mesos i fer vida relativament normal i gastar com abans o més.

Què hi ha de veritat:

 • El nombre de casos en 24 hores a nivell mundial, va arribar ahir al màxim registrat en tota la pandèmia segons l’OMS. Encara que a Espanya les dades oficials donin una situació relativament controlada, a nivell global no ho està.

 • Espanya a obert els aeroports, no únicament a Europa, sinó a Amèrica i a països àrabs. Els països que han controlat millor la infecció només obren els aeroports amb altres països que tinguin el mateix risc actual. Particularment a l’Amèrica llatina, el nombre d’infectats esta pujant de forma descontrolada i el risc pot ser fins hi tot superior que el que hi havia a Espanya a mitjans de març, quan es va iniciar el confinament. Hi ha un possible flux cap a Espanya de positius que entraran d’Amèrica i també d’orient mitja i nord d’Àfrica.

 • Alguns coronavirus no s’afecten massa per calors moderades fins a 28 o 29 graus. El MERS va venir dels camells per exemple. Alguns que prediuen que hi haurà un brot a la tardor es basen en la grip espanyola de fa cent anys. […]

Situació del Covid-19 a 20 de maig

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 20 de maig de 2020.

CONTESTANT PREGUNTES QUE ENS FAN SOBRE EL COVID

Es evident que en la informació sobre el COVID que rebem pels mitjans de comunicació predomina més el component polític i econòmic que el científic. El filtratge i dosificació de la informació pot tenir com a objectiu facilitar el dirigir la població cap a les mesures adoptades pels governs, tot evitant, alhora, accions de rebuig que podrien comportar l’exigència de responsabilitats per mala gestió de la crisi.

Rebem preguntes sobre noticies que apareixen als mitjans i a Internet, demanant-nos que les avaluem i diguem la certesa que tenen. També sobre les mesures que cal prendre i que hem d’esperar a partir d’ara.

La nostra opinió es basa en l’experiència personal, adquirida pel que sabem de les nostres pacients i familiars, i pel que anem veient als hospitals del grup Quiron –el Dr. Torres forma part del grup especial de suport a la pandèmia. També estem en contacte amb metges i professionals sanitaris d’altres centres –tant de Catalunya com de l’estranger- amb els que intercanviem informació real. A més, repassem i avaluem periòdicament la informació científica original que va sortint sobre Covid. Partint d’aquesta experiència i resumint les respostes, per contestar la majoria de preguntes, podem dir:

 • La malaltia, a dia d’avui, NO està encara controlada a Espanya. En altres països amb molt menys casos, estan absolutament prohibits els actes que comportin massificació com ara mítings, espectacles, concerts, esdeveniments esportius, etc.

 • Hem d’acostumar-nos a portar mascareta i utilitzar-la en llocs tancats on ens relacionem amb gent que […]

Situació del Covid-19 a 7 de maig

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 7 de maig de 2020.

LES PROVES SEROLÒGIQUES PEL COVID

Les proves d’immunitat serològica es fan amb una mostra de sang i mesuren si les defenses d’una persona estan produint anticossos contra la malaltia. Les proves més fiables són quantitatives i mesuren no únicament la presència d’anticossos sinó el seu nivell.

Els anticossos més útils son:

 • IgG: pel que s’ha vist es produeix a partir de la setmana de contacte amb el virus i arriba al seu nivell màxim al mes; la seva producció pot persistir molt de temps –potser tota la vida- i si les altres proves són negatives, indicaria que la malaltia s’ha passat.

 • IgA/IgM: es produeixen ràpidament dins la primera setmana d’infecció i després els seus nivells van baixant fins a desaparèixer; com més altes surtin, més probable és que el virus estigui actiu.

Per comprovar si hi ha virus actiu s’ha de fer la prova de la PCR en mostra nasal i de faringe.

Fer IgM o IgA depèn dels reactius que disposa el laboratori en el moment concret de fer-la.

Els reactius per a aquestes proves són molt barats i es poden organitzar en cadena permetent a un laboratori processar milers de mostres cada dia. El que encareix el procediment són les traves burocràtiques i administratives.

Andorra ha posat en marxa la determinació de la immunitat per Covid-19 de tots als seus habitants. Això té un cost mínim, comparat amb la despesa que fa l’Administració pública per conceptes molt més banals. A més del benefici que se’n pot […]

Situació del Covid-19 a 29 d’abril

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 29 d’abril de 2020.

PODEM FER DE NOU PROVES SEROLÒGIQUES PEL COVID

Actualment tornem a poder fer les proves serològiques en sang per detectar la resposta immune IgG/IgM(o IgA) al Covid. Les proves necessiten prescripció mèdica i es fan en dies i hores acordades. Recordem que aquestes proves són barates i permeten:

 • Detectar persones que han passat la malaltia de forma asimptomàtica, però han quedat immunitzades.

 • Saber si les persones que han tingut símptomes, però a les no se’ls hi ha fet la PCR -que determina la càrrega viral, han passat realment la infecció o es tractava d’una altre malaltia.

 • Saber quines persones NO han passat la malaltia i per tant estan encara en risc de contagi.

 • Saber si persones que han tingut la malaltia confirmada, tenen després anticossos per aguantar una nova infecció.

Si la IgM o IgA –fer una o altre és bastant equivalent i depèn dels reactius que disposa el laboratori en el moment concret de fer-la, són positives caldrà fer una PCR per veure si hi ha virus actiu.

Davant d’un part o una intervenció quirúrgica programada és necessari tenir els resultats de les proves serològiques abans d’entrar a l’hospital.

COM ESTÀ LA SITUACIÓ

Malgrat que els nens han començat a sortir al carrer i es preveu l’inici del desconfinament a partir del 9 de maig, la situació està lluny de ser controlada. Això passa en la majoria d’Estats europeus, però amb l’agreujant que Espanya té una de les pitjors mortalitats del món.

EL COVID […]

Situació del Covid-19 a 21 d’abril

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 21 d’abril de 2020.

COM ESTÀ LA SITUACIÓ

Ahir va fer 5 setmanes de l’inici del confinament. En els hospitals amb els que treballem els llits ocupats per malalts amb Covid han baixat a un terç dels que ho estaven en el seu pic màxim. Per tant sembla que la primera gran onada ha passat.

Gràcies als científics, i a l’experiència pròpia i de col·legues, anem coneixent més coses sobre la malaltia:

 • Probablement ja existia a Europa a finals del 2019. No s’ha propagat fins a les dimensions actuals de la nit al dia.

 • A Xina ja es va detectar un virus desconegut el novembre-desembre del 2019, encara que no es va catalogar fins el 7 de gener.

 • Un percentatge (podria ser fins el 20%) de malalts que van presentar quadres virals respiratoris a Catalunya entre gener i març que es van catalogar com a grip o bronquitis vírica, probablement eren ja coronavirus. Una pacient que va presentar bronquitis des de la primera quinzena de gener a mitjans de febrer, va donar positiva a coronavirus.

EL COVID INDIRECTAMENT AGREUJARÀ ALTRES MALALTIES

Tota l’atenció mediàtica està centrada en el Covid, però les altres malalties continuen existint. A Espanya es moren de mitjana unes 1.200 persones al dia. Malgrat que el Covid ha augmentat significativament la mortalitat durant un període, es moren més persones per altres causes.

Si no es fan les revisions, proves i analítiques habituals, enfocades a altres malalties, aquestes es diagnosticaran i tractaran en un estadi més avançat i les persones en […]

Situació del Covid-19 a 16 d’abril

CENTRE MÈDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 16 d’abril de 2020, matí.

TORNEN LES RESTRICCIONS DE LES ADMINISTRACIONS A LES PROVES DE COVID

Malgrat que els laboratoris amb els que treballem disposen tant de proves de PCR -que es fa amb mostra nasal i de faringe, com de les proves serològiques en sang per detectar la resposta immune IgG/IgA al Covid, l’Administració sanitària ha intervingut els laboratoris i posa límits a la seva utilització.

Totes aquestes proves s’han de fer per indicació mèdica i per tant ningú pot anar al laboratori directament sense una ordre mèdica. En el moment present només ens permeten demanar proves a personal sanitari, bombers i de cossos de seguretat. Com que l’Administració sanitària ha anat variant els seus criteris i normatives al llarg de la pandèmia, i desconeixem que tingui cap pla concret d’actuació futura, val més que us poseu en contacte amb nosaltres per conèixer la situació en cada moment.

Recordem que la PCR serveix per determinar la càrrega viral en un moment concret, però que no informa de la immunitat. Perquè surti positiva, cal que hi hagi un mínim de virus; les mostres s’han d’agafar bé. Quan una persona és positiva, s’ha d’anar repetint periòdicament fins que surti negativa.

La prova serològica, recordem que serveix per:

Situació del Covid-19 a 7 d’abril

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 7 d’abril de 2020, matí.

JA DISPOSEM DE PROVES SEROLÒGIQUES PEL COVID

A més de les proves de PCR que ja teníem, disposem des d’ahir de fer proves serològiques en sang per detectar la resposta immune IgG/IgA al Covid. Aquestes proves són molt més barates i permeten:

 • Detectar persones que han passat la malaltia de forma asimptomàtica, però han quedat immunitzades.

 • Saber si les persones que han tingut símptomes, però a les no se’ls hi ha fet la PCR -que determina la càrrega viral, han passat realment la infecció o es tractava d’una altre malaltia.

 • Saber quines persones NO han passat la malaltia i per tant estan encara en risc de contagi.

 • Saber si persones que han tingut la malaltia confirmada, tenen després anticossos per aguantar una nova infecció.

En una infecció activa –segons estudis fets a Xina- la IgG pot augmentar a partir del 4t dia dels símptomes i arribar al seu màxim a les 4 setmanes. Aquests anticossos es probable que es mantinguin durant anys. Quan més greu és la infecció més ràpidament puja la IgG.

La determinació d’IgG en el moment oportú detecta el 95% dels casos. La IgA és més precoç, però menys persistent.

Combinant l’estudi serològic IgG/IgA amb la PCR –feta en el moment adient, si es sospita infecció activa- es pot tenir un diagnòstic acurat en la majoria.

Espanya és dels països del mon que ha fet menys tests –a més de fer-los tard- en relació als pacients detectats. Una proporció ideal […]

Situació del Covid-19 a 4 d’abril

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 4 d’abril de 2020, matí.

COM ESTEM

Dilluns farà 3 setmanes del confinament i sembla que el temps serà primaveral amb aire net, fresc i amb sol.

Les persones que han fet el confinament bé, és segur que no estan infectades i si ho haguessin estat, hauran passat la malaltia.

Els resultats de la malaltia a Espanya són, a hores d’ara, dels pitjors de mon i l’experiència prèvia del que va passar a Xina, que va tenir el seu pic màxim a mitjans de febrer no s’han aprofitat. Tampoc l’estratègia adoptada per Corea del Sud, que ha controlat la malaltia aïllant els focus i utilitzant els tests de detecció massivament en els moment i lloc oportú. Actualment, a Corea hi ha 3 morts per milió d’habitants i 55 pacients en UCI, i a Espanya en canvi, hi ha 251 morts per milió, però que augmentaran molt més, ja que hi ha 6.662 pacients en UCI i probablement molts més que necessiten entrar-hi i no poden malgrat que els llits s’han gairebé doblat des de l’inici de la pandèmia; però un llit i un respirador no fa una UCI, cal personal amb experiència que no es forma ni en dos dies ni en dos mesos.

Per tant no aneu als hospitals si no és necessari, sobretot als grans hospitals públics que tenen els casos més greus i estan més saturats.

Gràcies al seny de molta gent, que ha seguit el confinament, els contagis han disminuït. No feu cas del número de casos confirmats, que si augmenten és perquè abans es feien proves només en el 5% […]

Test de detecció del Covid-19

CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 25 de març 2020, matí.

TORNEM A DISPOSAR DE PROVES DE DETECCIO DEL COVID-19 (NOU CORONAVIRUS)

 • Es disposa de test per les nostres pacients i persones relacionades. Es útil en cas de que una persona o aquelles amb les que te contacte tinguin símptomes o aquestes hagin donat positiu.

 • Si és el cas, demaneu com s’ha de fer per WhatsApp

 • En un estudi epidemiològic fet amb 103 embarassades xineses amb Covid-19, s’ha vist que el temps que passa entre l’aparició del símptomes i el diagnòstic és clau, ja que permet iniciar el tractament ràpidament, i això disminueix la gravetat al desenvolupar-se la malaltia. Tots els casos que es van diagnosticar el mateix dia o al dia següent d’aparició dels símptomes van ser lleus; quan es va trigar més de 9 dies tots van ser greus o molt greus.

PREVISIONS A CURT I MIG TERMINI

 • Al fer més test de detecció pot augmentar el número de casos que surten als mitjans, encara que no augmentin els casos reals –fins ara molts casos lleus no es detectaven.

 • Les mesures de confinament són efectives, si es fan bé, però com que el temps entre el contagi i els primers símptomes és de més de 5 dies de mitjana, no es noten immediatament. CONTINUEU AMB LES PRECAUCIONS PER EVITAR CONTAGIS.

 • La saturació dels hospitals i el número de morts anirà augmentant, perquè els pacients que estan greus els ocupen 2/3 setmanes.

 • Molts països prohibeixen l’entrada de viatgers provinents d’Espanya. Per exemple, Japó ha passat de prohibir l’entrada de 4 […]