CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

CONTINUEM AMB EL COVID, PERO VIGILEM QUE POT VENIR EL XARAMPIÓ

El Covid persisteix i els casos en el món van augmentant superant el màxim cada dia. Entre nosaltres hi tornen a haver més casos que fa un mes, desmentint les profecies de que podríem estar tranquils fins a una suposada onada a la tardor. Els responsables de les polítiques de salut sembla que no han après cap lliçó de l’experiència passada i actual nostra i dels altres països.

El Covid és permanent. Per tant, cal viure amb aquest risc prenent mesures intel·ligents a mig termini –no únicament sobre la marxa, sabent que hi haurà infectats i morts. La situació de desgavell sanitari que comporta el Covid, suspenent molts controls i revisions que no són urgents, però si necessàries per mantenir la salut a mig i llarg termini, comportarà, i de fet ja comporta, moltes més morts que la mateixa malaltia. Al Regne Unit calculaven que les morts per càncers no diagnosticats ni tractats a temps, a causa del tancament de serveis sanitaris pel Covid, superaven de llarg les morts directes pel Covid. Al mateix passa amb altres malalties cardiovasculars i patologies cròniques.

Un grup especial de malalties és el de les infeccioses, com ho és el mateix Covid. Quines noves epidèmies ens poden afectar en el futur si no vigilem? Una que té molts números és el Xarampió.

Que passa amb el Xarampió:

  • El nombre de morts per Xarampió va passar de 110.000 el 2017 a 142.000 el 2018. No tenim encara dades de la mortalitat del 2019, però en els primers 6 mesos de l’any es van triplicar el nombre de casos respecte a l’any anterior.

  • A Espanya es va començar a vacunar el 1981, inicialment amb una dosi a l’any. Ara es vacuna amb la triple vírica –que inclou el Xarampió- amb dues dosis, l’última als 3-4 anys. En estudis de la comunitat de Madrid del 2015 es va veure que aproximadament un 2% de la població nascuda a l’estat no estava protegida comparat amb un 4% de la que havia nascut a fora.

  • Actualment, i malgrat que sembla que amb les restriccions i els confinament hauria de ser el contrari, hi ha molta circulació de persones que provenen de països amb baix nivell d’assistència sanitària i que tampoc són prou controlats aquí. Això suposa un risc de ressorgiment sobretot de malalties infeccioses.

  • El Xarampió és 8 vegades més contagiós que el Covid i pot donar complicacions greus, particularment als adults no protegits.

  • En anàlisis fetes en dones del nostre entorn, veiem que a any 2020, més del 5% de les dones de menys de 40 anys no té immunitat –bé perquè no les van vacunar, bé perquè la resposta no va ser efectiva.

Que podem fer per prevenir:

  • Vacunar els nens quan correspongui. La vacuna triple vírica està molt provada des de fa anys i és de les més segures. No feu cas dels anti-vacunes.

  • En els adults, mirar amb un simple anàlisi si hi ha immunitat i si no n’hi ha administrar una dosi de vacuna.