La majoria d’embarassos i parts (aproximadament un 80%) seran normals i tampoc presentaran cap mena de complicació. Malgrat això, avui en dia hi ha moltes dones que tenen alguna patologia i volen tenir fills i per tant assumeixen un embaràs de risc.

El Centre Mèdic Dr.Torres i Pons està capacitat per tractar qualsevol situació de risc amb la única limitació, en les pacients que es visiten per una mútua, de les proves o tractaments que la mútua autoritzi. Algunes patologies poden requerir consultes amb altres especialitats mèdiques (endocrinologia, hematologia, etc.) o un seguiment especial.

Quan es considera embaràs de risc?

  • Un primer grup de risc serien aquelles dones amb una malaltia crònica important com ara diabetis, hipertensió, cardiopaties, malalties de la coagulació, endocrines, immunològiques, transplantaments i també malalties infeccioses com el HIV i l’hepatitis C. En tots aquests casos, el nostre objectiu és que l’embaràs pugui arribar a bon terme sense comprometre la salut de la mare i que el nadó no en resulti perjudicat.
  • Un segon grup de risc seria el d’aquelles pacients que no tenen cap patologia però per les seves característiques físiques o del mateix embaràs tindran una situació de més risc. En aquest grup hi hauria les dones molt grans (a partir de 45 anys) o molt joves (abans dels 17 anys), les que són molt baixes d’estatura, les que presenten una gran obesitat o un pes molt reduït. També les dones que presenten un embaràs múltiple.
  • En altres embarassos el risc serà sobretot per la salut del fetus. En aquest aspecte tindríem les pacients que han tingut avortaments anteriors o que tenen un risc de malalties hereditàries greus.
  • També en parelles en que la mare té alguna malaltia infecciosa, s’ha de vigilar que aquesta patologia no afecti o es transmeti al fetus.
  • Cal tenir-ho en compte en el cas de parelles serodiscordants en què la mare està sana però el pare té una malaltia infecciosa greu que pot transmetre tant a la mare com al fetus. Si la dona és Rh negativa i té un parella positiva o ha rebut anteriorment transfusió de sang Rh positiva, pot desenvolupar anticossos contra la sang del fetus. La majoria d’aquestes situacions es poden prevenir si s’actua oportunament.
  • En alguns casos el risc pot ser degut en els hàbits poc saludables de la mare: des d’una feina que suposi un risc per l’embaràs a hàbits tòxics. L’hàbit tòxic que provoca més retard mental és l’alcohol. El fumar també dificulta la circulació sanguínia del fetus i sembla estar relacionada amb la mort sobtada del nadó. Altres drogues com ara la cocaïna, poden provocar una reacció aguda que comporti la mort immediata del fetus. Moltes drogues i substàncies farmacològiques passen a la sang fetal i poden donar síndrome d’abstinència en el nadó. En la majoria de medicaments no hi ha estudis controlats en embarassades, per tant, com a norma general, es recomana no donar-los en el primer trimestre si no són necessaris. Uns pocs es sap que poden produir malformacions i estan absolutament contraindicats al principi de l’embaràs. Els que passen a la llet materna s’han d’evitar al final de l’embaràs.

Per prevenir qualsevol risc en aquest últim apartat és important fer una alimentació equilibrada i dur una vida sana. Pots visitar l’apartat Nutrició del nostre Blog si vols ampliar informació al respecte.