Estic embarassada

Quan hi ha un retard del cicle menstrual en una dona en edat fèrtil i que ha tingut relacions sexuals, el primer que s’ha de fer és comprovar si hi ha un embaràs. Això de vegades pot ser difícil de sospitar en dones que tenen cicles irregulars. Els símptomes inicials a vegades no es noten gaire: ganes d’anar sovint al lavabo, son, nàusees, hipersensibilitat de les olors, etc. Així que la manera de saber si estàs embarassada és fer un test de BHCG a orina amb una tira com el Predictor® o similars. Normalment una ratlla indica que és negatiu i dues positiu. Alguns surten positius a partir de 50ui de BHCG, altres a partir de 25ui. Convé que l’orina sigui concentrada, al menys 4 o 5 hores sense haver-hi anat perquè la prova sigui fiable.

Un cop la prova d’orina surt positiva, determinarem a sang els valors de la BHCG de forma exacta a més d’altres hormones. És probable que repetim aquesta analítica al cap de pocs dies. Al comparar les dues analítiques podem saber, en principi, si es tracta d’un embaràs normal i evoluciona correctament. Juntament amb la data de la última regla podem mirar si els resultats corresponen amb el temps de gestació i programar la primera ecografia en el moment més oportú.

fetusEl moment idoni per realitzar la primera ecografia són les 7 setmanes des de la ultima regla (5 setmanes des de la concepció). En aquest moment l’embrió fa al voltant de 10 mm i es pot detectar el batec. El marge d’error a l’hora de datar l’embaràs és molt baix. En aquest període l’embrió canvia molt dia a dia. Si fem una ecografia masses dies abans de les 7 setmanes pot ser que l’embrió no es pugui veure bé o no es detecti la freqüència cardíaca amb la qual cosa només augmentaríem l’estrès de l’embarassada. La seguretat social sol programar la primera ecografia a les 12 setmanes i no realitza aquesta primera ecografia de les 7 setmanes de forma rutinària. Encara que l’ecografia de les 12 setmanes és necessària, al estalviar la primera ecografia deixa a la dona en una situació d’incertesa durant moltes setmanes i el error respecte el temps real d’embaràs és molt més gran.

Al voltant de les dotze setmanes es fa una segona ecografia i es realitza l’analítica pel triple screening. Aquesta prova calcula l’índex de risc que té el fetus de patir una trisomia del 21 (Síndrome de Down) i una trisomia del 18 (Síndrome d’Edwards). El resultat del triple screening és un índex de risc, no un resultat positiu o negatiu. No et dirà si el teu fill pateix o no alguna de les alteracions esmentades anteriorment sinó quin risc té de patir-les. L’screening es basa en la mesura de la translucidesa nucal del fetus, l’edat de la mare i determinacions analítiques. Si l’índex de risc del triple screening surt alt, es recomana fer una biòpsia corial. La biòpsia corial comporta un risc pel fetus que cal acceptar.

Des de el gener del 2013, per les dones que ho desitgen, fem la determinació directe en sang materna –a través d’una analítica de sang- de les trisomies del 21 (síndrome de Down),18 (síndrome de Edwards) i 13 (síndrome de Patau) i, actualment també, del sexe fetal. Aquesta prova té una molt alta fiabilitat, sobretot per la síndrome de Down.

Com es compta el temps d’embaràs?

dona pensantEl temps d’embaràs per tradició es compta des de la última regla. Es considera que si una dona té un cicle de 28 dies s’haurà quedat embarassada el dia 14 del cicle. Per això, un embaràs dura 40 setmanes (280 dies) des de la última regla o 38 setmanes (266 dies) des de la concepció (moment de l’ ovulació). No vol dir que el part normal tingui lloc exactament a les 40 setmanes. Aquesta data la anomenem data probable de part o sortida de comptes. En dones amb regles irregulars no es pot agafar la data de última regla real per calcular el temps d’embaràs perquè l’ovulació no es produeix en el 14e dia del cicle. Llavors a través de la ecografia de les 7 setmanes calculem l’edat de l’embrió i a partir d’aquí quan va tenir lloc la concepció. En aquest cas, establirem una última regla estimada o teòrica 14 dies abans de la concepció. Això en servirà per conèixer el temps real d’embaràs i la possible data de part.

És millor comptar l’embaràs per setmanes i no per mesos ja que cada mes té una durada diferent. Si vas tenir la última regla un divendres, cada divendres pots sumar una setmana al teu embaràs fins a arribar a les 40 setmanes.

En l’embaràs de bessons la data probable de part seria a les 37 setmanes.