Fins ara s’havien congelat espermatozoos i embrions, però mail els òvuls, que són la part femenina. La part femenina i la part masculina formen l’embrió, que és una entitat diferent. La congelació d’òvuls pot afavorir a dones que poden tenir un càncer i que s’han de sotmetre a una cirurgia agressiva que els pot fer perdre els ovaris. Si es congelen els seus òvuls i superen la malaltia, poden tenir fills. Hi ha dones que tenen una menopausa precoç als 35 anys o que arriben al final de la seva vida reproductiva i no tenen parella, però que volen tenir un fill.