Estudi realitzat en líquid amniòtic per detectar anomalies genètiquesEls últims avenços científics i tecnològics ens donen l’oportunitat d’oferir-te noves proves o serveis per millorar la qualitat en la prevenció i diagnòstic precoç de malalties, oferir-te tècniques cada cop menys invasives i oferir-te serveis en l’embaràs perquè el puguis viure més intensament i afavoreixin el vincle familiar.

Analítica de sang per diagnosticar anomalies cromosòmiques

És una analítica de sang que es realitza a la mare a partir de les 10 setmanes d’embaràs i amb la qual podem determinar les trisomies del 21 (síndrome de Down),18 (síndrome de Edwards) i 13 (síndrome de Patau) i, actualment també, del sexe fetal. Aquesta prova té una molt alta fiabilitat, sobretot per la síndrome de Down. Els resultats s’obtenen en un màxim de 15 dies hàbils.

En el moment present és possible d’ampliar aquest estudi amb la detecció de cinc Microdelecions (Síndromes de DiGeorge, Angelman, Cri-du-Chat, Prader-Willi i Monosomia 1p36).

Estudi realitzat en líquid amniòtic per detectar anomalies genètiques

Aquest estudi es realitza en el líquid amniòtic obtingut mitjançant l’amniocentesi. Permet determinar no només els canvis en el número de cromosomes, sinó també alteracions causants de patologies que no es poden observar en el cariotip.  Es poden detectar més de 100 anomalies genètiques com ara l’autisme, la síndrome de l’X fràgil, la distròfia muscular o el retinoblastoma.

Per saber totes les patologies que en aquest moment es poden estudiar clica aquí

Gravació en DVD de l’ecografia entre les 12 i les 16 setmanes

Entre les 12 i 16 setmanes  és un moment en que podem observar el fetus en la seva totalitat. Es pot realitzar una ecografia molt emotiva ja que per primer cop pots observar la seva forma humana. Podràs veure els seus moviments, les seves mans, els seus peus… i compartir aquests moments amb la família mitjançant un DVD.

Aquesta ecografia només es realitza en el centre de Granollers

Citomegalovirus, el virus desconegut de l’embaràs

És una infecció molt estesa i fàcilment contagiosa sobretot a través de nens d’ 1 a 6 anys que assisteixen a la guarderia i de pacients grans i inmunodeprimits. Com que hi ha molts casos, encara que el percentatge d’afectació al fetus per cada dona és baix, globalment és la malaltia que dóna més retard mental en el nadó.

No figura en la majoria de protocols d’assistència a l’embarassada però nosaltres n’hem desenvolupat un per detectar el citomegalovirus en el curs de l’embaràs mitjançant un control analític ja que és una infecció que sovint passa desapercebuda.

Si vols saber més sobre el citomegalovirus i com prevenir-lo segueix aquest enllaç.

Prova diagnostica per detectar precoçment el càncer de cèrvix

En els darrers anys hem pogut comprovar un gran creixement en les deteccions de virus del papil·loma humà (HPV), un virus que es transmet a través de les relacions sexuals –incloses les orals- i que el preservatiu no protegeix al 100%. Actualment a la consulta trobem aquests tipus de virus, de gran poder cancerigen, en una de cada quatre o cinc dones menors de 50 anys.

La majoria de persones elimina el virus al cap d’un temps del primer contagi , però en algunes persisteix i es converteixen en portadores.

La prova clàssica per prevenir el càncer del coll de la matriu és la citologia, però aquesta no detecta directament el virus fins que no hi ha una lesió a les cèl·lules del cèrvix.

Actualment existeixen proves més avançades que permeten detectar la presència del virus de forma precoç, abans de que provoquin alguna lesió.

Podem oferir la possibilitat d’una prova de detecció d’alta sensibilitat en persones que vulguin conèixer si són portades del virus,  saber quina intensitat té i quin tipus de virus és.