El Dr. Torres i la Carme han visitat diversos Centres de Fertilitat al sud-est d’Àsia.

Hi ha centres en Països emergents que ofereixen un bon nivell de qualitat en Reproducció assistida. Això és degut a que aquest centres són participats i supervisats des de països amb gran qualitat mèdica i tecnològica com ara Japó, Austràlia o Singapur.

Hem visitat un centre de direcció japonesa, que també està als Estats Units, amb metges que s’han format al Japó i Europa. El control del laboratori d’embriologia és japonès.

També hem visitat un centre participat i dirigit per una empresa australiana de la màxima qualitat i experiència mundial en laboratori d’embriologia i diagnòstic genètic. Aquesta empresa australiana té una amplia xarxa de centres col·laboradors a tota Àsia i Oceania.

La col·laboració amb Singapur no és tant potent.

Com a aspectes diferencials amb la legislació espanyola és que no s’admet la donació anònima –a Espanya és obligatori que sigui anònima- sinó que el donant o la donant han de ser coneguts i també estrangers. Això vol dir, per exemple, que la donant per exemple pot ser una germana, cosina o amiga i ha de viatjar amb la parella per fer la donació.

Un altre aspecte diferencial és que si hi ha un motiu per fer un estudi genètic dels embrions –un motiu acceptat és que la dona tingui més de 35 anys, s’informa a la parella de totes les característiques de cada embrió, incloent el sexe, i la parella pot decidir quin embrió posar-se.

Els preus són en general més favorables que en altres països i l’estada –hotel i manutenció- és molt barata.

Els tractaments es poden iniciar a Europa i viatjar els dies concrets per fer la punció i obtenir els òvuls i després per la transferència d’embrió/embrions.