Per evitar l’embaràs quan no es desitja podem oferir els mètodes més convenients per a cada dona, segons les seves preferències i característiques.

A més dels mètodes de barrera –el més habitual és el preservatiu, que si la parella els fa servir correctament són útils per a evitar l’embaràs  i a més a més donen força protecció contra la majoria de malalties de transmissió sexual, existeixen altres mètodes que cal que controli el ginecòleg.

Anticonceptius

Els recomanem sobretot en forma oral, vaginal –en forma d’anell- o transcutània (pegats). Són efectius si no s’obliden les  preses ni hi ha situacions que en disminueixin l’efecte –altres medicaments, vòmits, etc. Poden se útils per regular els cicles menstruals i habitualment disminueixen la quantitat de regla. Estan contraindicats en persones que tinguin tendència a fer trombosi. Empitjoren la circulació, sobretot en fumadores i en persones que passen molta estona dretes o assegudes. Sovint apareixen taques i venetes en el coll de la matriu.

DIU

Si es tria el dispositiu adient per a cada persona, es col·loca bé i es controla periòdicament, té una altíssima eficàcia. De fet amb el sistema que fem nosaltres, i amb més de 25 anys d’experiència acumulada, ha estat el mètode anticonceptiu reversible més eficaç, i amb diferència. En moltes dones el DIU fa que hi hagin taques de sang uns dies abans i després de la regla normal. En dones que pateixen de regles molt abundants, existeix l’opció del DIU que porta progesterona. Amb aquest DIU, després d’uns mesos, les regles solen disminuir tant que moltes dones no saben quan l’han tingut.

La lligadura de trompes

La fem actualment de forma habitual per laparoscòpia de forma ambulatòria o amb una estada màxima de 24 hores. És un mètode molt segur i l’efecte és immediat. Sempre es fa quan hi ha una decisió ferma de no tenir més fills, però, malgrat tot, com que la vida és canviant, sempre hi ha alguna dona que desitja un embaràs un cop s’ha fet la lligadura de trompes. Si la dona és encara fèrtil, malgrat la lligadura de trompes, no sol haver-hi dificultats per aconseguir un embaràs mitjançant la fecundació in vitro (FIV).

Anticoncepció postcoital

Píndola del dia després. De vegades passa que es trenca el preservatiu o que es tenen relacions de forma imprevista i no s’ha utilitzat cap mitjà segur per impedir l’embaràs. Donat que l’embaràs no es produeix immediatament després de tenir relacions i que en cas de que es fecundi l’òvul, aquest trigarà encara uns dies a implantar a la matriu, es poden adoptar mesures per evitar que es produeixi l’embaràs. El tractament més conegut és el de la píndola del dia després. La seva eficàcia depèn del temps que ha passat des de que es van tenir les relacions sexuals i del moment del cicle. Quan hi ha possibilitats de que no funcioni, es pot col·locar un DIU, que resulta força segur per evitar l’embaràs sempre que es posi abans de la implantació de l’embrió.