A nivell mundial és el segon càncer més freqüent de la dona després del de mama. El 90% d’aquests càncers estan relacionats amb la presència de virus del Papil·loma d’alt risc. Aquest càncer, malgrat que provoca cada any la mort de més de 250.000 dones, és fàcil de tractar i prevenir, ja que si es fan els controls oportuns, es pot detectar la presència dels virus cancerígens i de lesions prèvies (displàsia cervical) molt abans de que aparegui el càncer. Si es tracten a temps –es pot fer amb tècniques poc agressives- el càncer no s’arribarà a produir mai.

Disposem de les proves de més alta sensibilitat mundial que permeten detectar fins el 98% dels virus del Papil·loma amb capacitat cancerígena i quantificar-ne la seva activitat.

També apliquem la vacuna pels tipus 16 i 18 –el tipus 16 és el més agressiu i freqüent en els càncers i entre el 16 i 18 són la causa del 70% del mateixos- a persones que no tinguin aquests virus actius.

Estudis recents han observat que el portar un dispositiu intrauterí (DIU) disminueix la incidència de càncer de matriu, tant de cèrvix com d’endometri. En canvi, els anticonceptius hormonals, el fumar i qualsevol situació que disminueixi les defenses de l’organisme, afavoririen el càncer de cèrvix.