Càncer d'ovari

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut del 2008, es detecten cada any 225.000 nous càncers d’ovari i moren anualment 140.000 dones a causa d’aquesta malaltia. Hi ha més incidència d’aquest càncer en els països desenvolupats, excepte Japó, i sembla per tant molt lligat a l’estil de vida i a l’alimentació rica en productes làctics.

Com el de mama, no és pot detectar i tractar preventivament abans de que es converteixi en maligne, a diferència del càncer de cèrvix. És un dels càncer de la dona que té més mortalitat perquè es difícil és detectar-lo en una fase inicial –quan es troba sovint està molt avançat. En canvi si es detecta a temps el pronòstic millora espectacularment. Els càncers d’ovari són molt variats: hi ha alguns que són molt agressius i en canvi altres de baixa malignitat o “borderlines”; afecten més a dones menopàusiques però també es poden donar en persones joves, fins hi tot en nenes. Si cal tractar dones joves, que es voldrien quedar embarassades un cop superada la malaltia, es poden conservar òvuls abans d’extirpar els ovaris o fer altres tractaments agressius. Nosaltres som pioners en aconseguir embarassos amb òvuls congelats. L’any 2002  vàrem aconseguir que naixessin els primers nens a partit d’òvuls congelats de l’estat espanyol –el Dr. Torres va portar personalment el primer cas.

La millor estratègia per diagnosticar el càncer d’ovari el més aviat possible, és seguir per ecografia vaginal qualsevol alteració dels ovaris i si s’observen canvis sospitosos afegir altres proves com ara anàlisis de marcadors tumorals, TAC o Ressonància pelviana.  El diagnòstic definitiu, però, només es pot obtenir treient l’ovari i analitzant-lo. Es  relaciona amb el càncer de mama i com aquest pot tenir un component hereditari. Mitjançant anàlisis podem diagnosticar les dones que tenen aquest risc. Quan el risc és molt alt i un cop la dona està a prop de la menopausa, es poden treure els ovaris, de forma preventiva, amb una senzilla intervenció per laparoscòpia.