Càncer de mama

El càncer de mama és el més freqüent en la dona. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut del 2010, es detecten cada any un milió i mig de nous càncers de mama i moren anualment 458.000 dones (estadística del 2008) per aquesta causa. Hi ha més incidència d’aquest càncer en els països desenvolupats i sembla per tant molt lligat a l’estil de vida i alimentació. Als Estats Units el risc és gairebé el doble que als països del sud d’Europa. Per tant, si anem canviant la nostra dieta mediterrània i la nostra forma de vida per una similar a la del Estats Units es probable que els càncers de mama es dupliquin.

No es pot detectar i tractar preventivament, abans de que es converteixi en maligne, com passa amb el càncer de cèrvix. El que si es pot fer és detectar-lo en una fase inicial. Llavors les possibilitats de tractar-lo amb èxit augmenten molt i es poden fer intervencions menys agressives. Si es fa així, malgrat ser el càncer més freqüent en la dona, no resulta el més mortal. El càncer de mama si no passa més enllà del pit no resulta mortal, el problema és quan s’escampa i afecta òrgans vitals.

Segons la nostra experiència, el que la dona s’autoexplori el pit regularment no resulta gaire efectiu i en moltes produeix ansietat. Si que resulta convenient d’anar al ginecòleg quan la dona en la vida normal –per exemple al dutxar-se- nota un bony nou al pit. La disposició a consultar aquests canvis juntament amb les revisions ginecològiques regulars són la millor garantia per una detecció precoç del càncer de mama.

Encara que la majoria de càncers de mama no són hereditaris, és molt útil conèixer els antecedents familiars i si hi ha alguna factor de risc professional o per l’estil de vida. El càncer de mama es relaciona amb altres tipus de càncer com ara el càncer d’ovari, estómac i pròstata. Si hi ha antecedents, podem oferir a les nostres pacients les proves genètiques més avançades per saber si han heretat la predisposició al càncer.