Quistos ovaris

En la dona en edat fèrtil, durant el cicle menstrual normal, els fol·licles –que es veuen per ecografia com unes esferes plenes de líquid- van creixent durant la primera fase, fins que un domina sobre els altres. El dominant va creixent mentre els altres queden atrofiats. Quan el fol·licle dominant ha arribat a la seva maduresa –uns 14 dies abans de la possible regla i amb un diàmetre de més de 20 mm- esclata i allibera l’òvul a la trompa. Un cop s’ha produït la ruptura a vegades provoca un lleuger sagnat- el fol·licle es converteix en l’ anomenat cos groc, que si hi ha hagut sagnat a l’ovular pot contenir una petita àrea hemorràgica. Al fer una ecografia vaginal, s’observen sovint aquestes imatges d’aspecte quístic o hemorràgic que, si coincideixen amb el cicle, no representen cap patologia. En cas de dubte, és convenient repetir l’ecografia al cap d’un cert temps, millor en un moment diferent del cicle, per saber si una imatge de quist o àrea hemorràgica és fisiològica o pot tractar-se d’una patologia.

Un quist de l’ovari, de parets llises i contingut líquid, en dones abans de la menopausa i sense antecedents, és quasi sempre benigne. De totes maneres cal seguir l’evolució. Malgrat pugui ser benigne, si es fa molt gran o es torsiona, cal fer tractament. Actualment, en aquests casos, si s’ha de fer cirurgia, la solem fer per laparoscòpia.

Quan el quist és irregular i el seu contingut mixt l’hem de vigilar amb més atenció. Si cal completem l’estudi amb TAC, ressonància i anàlisis de marcadors tumorals.

Després de la menopausa quan apareix un quist o tumor d’ovari és més possible que sigui maligne.