La primera regla s’anomena menarquia i es presenta, en el nostre medi, de forma més freqüent, entre els 12 i 13 anys; es considera normal entre 10 i 16 anys. Contràriament al que moltes persones creuen, l’edat de la menarquia ha anat disminuint en les darreres generacions a l’augmentar el benestar. Aquesta disminució es pot observar, de forma més marcada, en nenes adoptades provinents de països pobres amb una història prèvia d’ingesta insuficient d’aliments. L’aparició de la regla abans dels 10 anys pot limitar el creixement final de la nena. Aquesta situació s’ha d’estudiar i sovint es pot tractar amb bon resultat. Algunes nenes tenen una petita regla després del naixement: això no es cap patologia ja que obeeix a una descamació de l’endometri al baixar els nivells hormonals que tenien durant la gestació.

Quan la regla no ha aparegut en noies de 16 anys i no hi ha una situació prèvia que ho justifiqui i que caldria tractar prèviament –com podria ser en noies molt primes, sovint per anorèxia nerviosa- cal investigar-ho. Sovint es podrà saber si hi ha algun problema amb una exploració mèdica, ecografia i analítica hormonal.