problemes-relacions-sexuals

Les relacions sexuals, en un ambient de complicitat, agradable i sense tensió, són una font de plaer i relaxació i milloren la salut física i psíquica de la persona. Algunes dones, però, experimenten dolor; en termes mèdics això s’anomena disparèunia. El dolor es pot experimentar en alguna relació o en totes, o ser més extern o intern. El dolor pot anar d’una simple molèstia o coïssor a un dolor molt més fort.

En les primeres relacions sexuals pot ser normal tenir algunes molèsties i també alguna petita pèrdua. La vulva connecta amb la vagina a través de l’himen, que és senzillament un plec de la mucosa en forma d’anell. L’himen permet habitualment, en dones que no han tingut relacions sexuals, el pas d’un dit; per això és possible que surti la regla i posar un tampó. Sempre hi ha variacions, des de dones que de forma natural el poden tenir més obert, a altres que el tenen més tancat. També pot ser més elàstic o més rígid. Després de les primeres relacions –en que hi pot haver una petita pèrdua de sang, l’himen queda més reduït. De vegades pot quedar alguna pell que penja i molesta o es nota. Si passa això o si l’himen, perquè és molt rígid o deixa poca obertura,  representa una dificultat per les relacions sexuals, es pot corregir amb una senzilla operació que no necessita ingrés.

Al no ser cap indicació mèdica ni de salut, i també per motius ètics, no fem cirurgia de reconstrucció d’himen. Aquesta és una intervenció que algunes dones demanen, per motius culturals i tradicionals, per aparentar una situació de virginitat.

En canvi, si que estem a favor, de la reconstrucció o millora dels genitals externs en dones que han patit mutilacions genitals, des de l’ablació del clítoris a formes més greus. Aquestes lesions poden donar sovint problemes en les relacions sexuals.

Algunes dones experimenten, sense que la seva parella tingui cap malaltia transmissible, infeccions vaginals i cistitis després de mantenir relacions sexuals. Això pot ser degut a alteracions de la flora vaginal pròpia a causa del contacte sexual amb la flora d’una altra persona –cada persona té els seus propis microbis a nivell de la pell, mucoses i secrecions que conviuen amb l’organisme en una situació d’equilibri, però que poden donar problemes en un altre cos amb sensibilitat diferent. També i pot haver contaminació provinent de la zona anal.

El dolor més intern en les relacions sexuals ens ha de fer descartar problemes com ara quistos ovàrics, tumors, endometriosi (quistos de xocolata), etc.