Amb les relacions sexuals es poden transmetre malalties. Aquest risc augmenta en relació al nombre de contactes diferents que es té al llarg de la vida i a la relació pròpia de cada parella. La utilització del preservatiu o condom és imprescindible quan les relacions sexuals no són estables o hi ha un risc conegut en la parella. El preservatiu és molt útil per evitar la transmissió d’organismes a través del fluix vaginal o semen, com ara el virus de la Sida o el de l’hepatitis C. No protegeix tant davant d’organismes que es transmeten per contacte, com ara el virus del Papil·loma.

Es fa una exploració de la vulva per descartar qualsevol anomalia utilitzant si cal una lent d’augment. La vagina i el coll de la matriu –que també es pot anomenar cèrvix– s’explora amb l’ajuda d’un espèculum. L’exploració resulta molt menys molesta si s’utilitza un espèculum amb una certa lubrificació, de mida i llargada adient per la pacient, i la revisió es fa sense cap mena de brusquedat. L’objectiu de l’exploració és conèixer si hi ha anomalies, descartar infeccions i fer la detecció precoç del càncer o de lesions precancerígenes.

A nivell de vulva i vagina, es produeixen sovint infeccions. Algunes poden resultar pesades i difícils de solucionar, com ara els fongs (Candida). Altres produeixen mala olor, com ara la Gardnerella vaginalis. Altres poden resultar molt doloroses i contagioses, com l’herpes genital. Algunes donen pocs símptomes, però poden produir infeccions internes greus a la llarga i donar esterilitat, com ara la Clamídia. Altres poden ser la porta d’entrada de virus amb efectes greus com ara la Sida (HIV) i les hepatitis B o C.

Moltes malalties infeccioses es transmeten amb les relacions sexuals. Actualment, moltes persones, encara que no tinguin relacions amb més d’una persona al mateix temps, si que han tingut més d’una parella al llarg de la vida. Això pot explicar la gran expansió que té actualment un dels virus més contagiosos, el del papil·loma. Hi ha més de 100 virus d’aquesta família que afecten als humans. Alguns només fan berrugues però altres poden produir càncer, sobretot en el coll de la matriu o cèrvix.

L’ ús de preservatiu o condom, és molt útil per evitar la transmissió de virus que estan en el fluix i en les secrecions com ara l’HIV o l’hepatitis C, però és menys efectiu de cara als virus que es transmeten per contacte com ara el papil·loma. S’ha comprovat recentment que l’ús del dispositiu intrauterí (DIU), disminueix significativament la capacitat agressiva del papil·loma a l’hora de produir càncer.

La vagina no és un lloc estèril ni ho ha de ser, però, com qualsevol ecosistema ha de tenir els microbis adients per assegurar una bona salut. A la vagina haurien de predominar un grup de lactobacils -semblants als del iogurt- que s’anomenen bacils de Döederlein. Aquests microbis mantindrien a ratlla altres organismes més agressius i mantindrien un fluix equilibrat, sense mala olor. Cal anar en compte quan es fan tractaments antibiòtics, particularment amb Amoxicil·lina perquè eliminen aquests microbis habituals i deixen el lloc lliure per a les infeccions. Molts productes d’ús habitual com el paper de vàter, el salva-slip, les compreses i determinats sabons i cremes, contenen productes que poden resultar nocius per la flora vaginal habitual i produir irritacions. Algunes robes porten fibres o colorants que tenen substàncies tòxiques o produeixen al·lèrgies. El restrenyiment crònic també pot contribuir a les infeccions vaginals freqüents, al fer que a nivell de l’ anus predominin microbis més agressius que poden passar a la vagina. A més a més, de la vagina poden passar a les vies urinàries donant lloc a cistitis.