“Que els aliments siguin la teva medicina i que la teva medicina siguin els aliments” – Hipòcrates (V a.c.)

En la nostra societat cada dia hi ha més gent que pren consciència de la importància de seguir una bona dieta per conservar la salut. Una de les dietes més pures i originals és l’anomenada dieta del Paleolític. Un tipus de dieta que, adaptant-la a l’època en què vivim, “pot fer disminuir moltíssim la presència de càncers, cardiopaties, malalties degeneratives – com ara l’Alzheimer – i retardar la degeneració i envelliment del cos”, explica el Dr Torres i Pons.

Les investigacions en nutrició mostren que el PROBLEMA és complex: no es tracta de què falti una vitamina en l’alimentació que es pugui corregir amb un producte exòtic, hi ha alteracions a molts nivells, fins a límits que encara desconeixem. Cada dia hi ha més evidència que el càncer està lligat a factors ambientals i a l’alimentació . Més que prendre pastilles per contrarestar tots els problemes, l’objectiu seria tornar a un estil de vida i alimentació pel qual l’Home Sapiens està adaptat. Una vida d’exercici aeròbic diari suficient, particularment caminar, córrer, nedar, etc. Evitar al màxim els tòxics i contaminants ambientals. Una alimentació amb productes naturals -no d’agricultura biològica sinó que siguin el més semblant possible al que consumien els homes del Paleolític.

EVOLUCIÓ

La dieta del paleolític no és un invent actual, seguir-la estrictament avui en dia seria difícil i probablement no estaria indicada. La vida que portem no és la mateixa del caçador-recol·lector, els aliments que creixen espontàniament a la natura són escassos i els animals que podem menjar estan criats en granges.

La paleodieta és la del caçador recol·lector, es basa en menjar carn i peix, però d’animals alimentats amb productes naturals. Un part de la dieta la composarien vegetals, cereals salvatges, arrels, fongs i fruits silvestres que l’Homo Sapiens aniria recollint del medi natural –també menjaria insectes i altres petits animals. Una dieta prèvia a la del H. Sapiens, seria la del Homo Erectus, a base de fruits i brots vegetals –segurament com la que ara fan els goril·les.

La bondat d’aquestes dietes primitives es basa en l’evidència de que l’Homo Sapiens ha tingut molt pocs canvis en els seus gens i durant molts milers d’anys el seu cos ha estat adaptat als mateixos aliments. En el curt termini dels temps històrics, i amb l’aparició de l’agricultura i ramaderia, s’ha perdut aquesta alimentació natural i més variada –molt més rica en fibra i omega3 que l’actual i sense sucre ni greixos trans. Aquest canvi s’ha accelerat encara més amb la industria alimentària de transformació dels aliments.

CANVIS COMPARATIUS EN L’ALIMENTACIÓ

Una dieta d’aquestes característiques pot disminuir moltíssim la presència de càncers, cardiopaties, malalties degeneratives com ara l’Alzheimer i retardar la degeneració i envelliment del cos. Seria particularment convenient per la dona embarassada perquè marcaria els hàbits alimentaris del futur fill i evitaria alteracions metabòl·liques i degeneratives.

Nosaltres proposem una dieta paleolítica modificada, que coneixent els aliments pels que el cos està més preparat sigui possibilista i miri de mantenir un equilibri dels nutrients bàsics, reduint els que tenen una acció nociva, tot partint d’aliments que podem produir actualment.

Això equivaldria a dir: aliments no transformats, collits i menjats, de terres i aigües no contaminades, conservats pel fred. Consumir carn sí, sempre que els animals hagin menjat vegetals igual de sans que nosaltres. Peix sense contaminants, i són de piscifactoria, seguir amb la mateixa idea que la carn.