• La Bactèria Streptococcus Agalactiae utilitza com a font d’energia la glucosa (sucres), làctics i alcohols. Per tant suprimir de la dieta diària productes que portin aquests components.
  • Es pot contagiar per moltes vies; però les principals són: feco-oral, mà-boca i per relacions sexuals.
  • Pot estar a la pols de casa.
  • El fred no elimina la bacteria, però la calor si.
  • Utilitzar sabó íntim amb un pH igual o superior a 8. (Per exemple sabó Melagyn gel amb un pH de 8,5).
  • La bactèria és sensible als desinfectants: etanol (70%), propanol (70%), aigua oxigenada (entre 3% i 6% de concentració), àcid paracètic (Perasafe o Proxitane), lleixiu al 1%, tintura de Iode (Povidona iodada), formol, fenol…