CENTRE MEDIC DR TORRES PONS

Situació actual a 7 de maig de 2020.

LES PROVES SEROLÒGIQUES PEL COVID

Les proves d’immunitat serològica es fan amb una mostra de sang i mesuren si les defenses d’una persona estan produint anticossos contra la malaltia. Les proves més fiables són quantitatives i mesuren no únicament la presència d’anticossos sinó el seu nivell.

Els anticossos més útils son:

 • IgG: pel que s’ha vist es produeix a partir de la setmana de contacte amb el virus i arriba al seu nivell màxim al mes; la seva producció pot persistir molt de temps –potser tota la vida- i si les altres proves són negatives, indicaria que la malaltia s’ha passat.

 • IgA/IgM: es produeixen ràpidament dins la primera setmana d’infecció i després els seus nivells van baixant fins a desaparèixer; com més altes surtin, més probable és que el virus estigui actiu.

Per comprovar si hi ha virus actiu s’ha de fer la prova de la PCR en mostra nasal i de faringe.

Fer IgM o IgA depèn dels reactius que disposa el laboratori en el moment concret de fer-la.

Els reactius per a aquestes proves són molt barats i es poden organitzar en cadena permetent a un laboratori processar milers de mostres cada dia. El que encareix el procediment són les traves burocràtiques i administratives.

Andorra ha posat en marxa la determinació de la immunitat per Covid-19 de tots als seus habitants. Això té un cost mínim, comparat amb la despesa que fa l’Administració pública per conceptes molt més banals. A més del benefici que se’n pot derivar per la salut dels ciutadans, de conèixer el seu estat immunitari, hi ha economistes que apunten que permetre la mobilitat i el treball sense restriccions a persones immunitzades suposaria un benefici econòmic respecte a la política restrictiva generalitzada.

Davant d’un part o una intervenció quirúrgica programada és necessari tenir els resultats de les proves serològiques abans d’entrar a l’hospital.

COM ESTÀ LA SITUACIÓ

L’estat d’alarma s’ha prorrogat fins al dissabte 23 de maig i la situació es troba molt lluny d’estar controlada. Espanya té 26.000 morts confirmats per Covid-19, però el nombre real es podria enfilar fins els 44,000, ja que moltes persones s’han mort sense cap prova diagnòstica i per tant no es compten.

Gràcies a les precaucions que pren molta gent, el nombre d’ingressos a disminuït i ara mateix hi ha capacitat hospitalària per atendre a tothom que presenti patologia greu. Encara no s’han normalitzat, però, els subministraments de material de protecció: alguns manquen, altres no són homologats i tots són més cars.

Cada cop sembla més evident que el Covid-19 ja estava a Europa com a mínim a finals de desembre-principis de gener. Per experiència pròpia i de metges i professionals sanitaris coneguts, podem detectar ja casos a partir tant aviat com el 10 de gener. Una part dels quadres catalogats com a grip o bronquitis de llarga durada dels mes de febrer –potser un 20%, ja eren coronavirus.

Les ciutats amb més transit de passatgers internacionals serien els focus més importants de distribució de la malaltia. Veiem que Bèlgica –Brussel·les és la seu de la Unió europea- té ara mateix una de les mortalitats més altes d’Europa. Als Estats Units sembla que Nova York superarà aviat Madrid en mortalitat per nombre d’habitants.

Segurament trigarem mesos en poder viatjar per turisme amb normalitat.

Els països o estats amb serveis competents i independents de Salut pública estan tenint els millors resultats en el control de la malaltia, fent polítiques de detecció i control precoç recollint l’experiència d’altres malalties infeccioses com l’Ebola, el SARS i el MERS (aquests dos últims també son coronavirus) i aplicant els manuals de l’OMS. Els que no han tingut cap previsió o diligència en l’actuació s’han justificat a posteriori dient que esperaven que es desenvolupés la immunitat de grup (o de manada) sense fer res. Però això volia dir que patiria la malaltia entre el 60 i el 80% de la població, i en el cas del Covid-19, que es morís entre un 1% al 2% dels afectats. Això podia comportar que a Espanya es morís més de 500.000 persones amb un col·lapse sanitari i social no assumible.

Per això es va haver d’optar pel confinament amb totes les seves pròrrogues, que encara que tard, ha disminuït la progressió de la malaltia a uns nivells assumibles, al menys pels hospitals.

Es possible que el temps càlid disminueix la transmissió del virus i ens ajudi durant uns mesos.

QUÈ HEM DE FER

 • Seguim les normes de fases de confinament. Potser no són les millors, però cal seguir unes normes.

 • No descuidem la prevenció i el control d’altres malalties per culpa del Covid

Mantinguem les mesures per evitar contagis de Covid:

 • Portar mascaretes en llocs tancats i en proximitat d’altres persones.

 • Rentar-se les mans i utilitzar guants.

 • Mantenir les superfícies sense trastos, netes i desinfectar-les sovint.

 • Fer test per controlar la nostra immunitat.

 • Aïllar-se en cas de símptomes o de proves que marquin activitat del virus.

 • Protegir a les persones més vulnerables: vells, malalts càrdio-respiratoris, embarassades, etc.

EL NOSTRE CONSULTORI

 • Estem atenent per video conferència a totes les pacients que no necessitin consulta presencial.

 • Visitem a les pacients que cal amb les màximes mesures de seguretat.

 • Els tractaments de fertilitat creiem que es podran reiniciar a partir del 9 de maig.

 • Les pacients que s’hagin d’operar s’hauran de fer proves immunològiques per Covid 48 hores abans de la intervenció i radiografia de tòrax.

Les mesures de prevenció extres per evitar contagis:

 • Les hores de visita s’ha de seguir estrictament, venint a l’hora exacte –ni abans, ni després de l’hora assignada- per evitar acumulacions.

 • Portar guants i mascareta.

 • Si és possible, venir sense acompanyant.

 • Donat que disposem de 2 sales d’espera a cada consultori, evitarem que coincideixin 2 persones, no familiars, a la mateixa sala.

 • S’utilitzarà material d’un sol us, bates i talles de paper.

 • Després de cada visita es desinfectaran els llocs on pugui haver contactat la pacient.

 • Periòdicament el nostre personal es fa proves de Covid que fins ara han sortit negatives. Continuarem fent les proves fins que calgui o ens vacunem.